Anh rất ít khi show hàng

Anh rất ít khi show hàng :))