Chuyển phát nhanh đặc biệt

Đã là dịch vụ đặc biệt thì phải thật khác người.