Có đôi nào như thế này chưa?

Có đôi nào như thế này chưa? =))