Có thể nói là “quá nhọ”

Không thể nhịn cười với những tình huống gặp nạn hài hước.

Con gái gì mà nặng thế


Nào thì cụng ly


Quá nhọ


Vô ý thức thế là cùng


Thôi xong đống quần áo mới giặt


Cái tội chở quá tải


Đã bảo đừng chạy rồi mà


Liệu có phải là trò đùa