Đã mất rìu còn bị bụt xem trộm

Đã mất rìu còn bị bụt xem trộm :))