Đôrêmon chế (P108): Này thì giải quyết

Doraemon chế, hay tuyệt cú mèo

Doraemon chế, hay tuyệt cú mèo