Đôrêmon chế (P1): Lần đầu tiên Nô đi mua bao cao su

Nobita thẹn thùng khi nghĩ đến việc mua bao cao su

Nobita thẹn thùng khi nghĩ đến việc mua bao cao su

Lần đầu tiên Nô đi mua bao cao su:

Tịch thu cái Iphone:

 

Giả chữ ký:

Anh cứ ăn tự nhiên!

Categories: