Đôrêmon chế (P102): Tiền giả

Nô là trùm sản xuất tiền giả, trong một lần không may bị bắt vào tù. Nô bị nhốt chung phòng với Đô. Hai tên tù nói chuyện với nhau.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đôrêmon chế (P102): Tiền giả | Đôrêmon, Chế Đôrêmon, Nobita, Truyện tranh Đôrêmon, Thư giãn, Truyện chế Đôrêmon