Đôrêmon chế (P107): Việt Nam vô đối

Doraemon chế, hay tuyệt cú mèo