Đôrêmon chế (P109): đã ngu lại tỏ vẻ cực nguy hiểm

Doraemon chế, hay tuyệt cú mèo