Đôrêmon chế (P3): Đôrêmon và câu chuyện thời bão giá

Đôrêmon cũng đau đầu với biểu đồ tăng giá xăng

Đôrêmon cũng đau đầu với biểu đồ tăng giá xăng

Xăng tăng giá… Đôrêmon cũng lao đi đổ xăng găm hàng đấy