Đôrêmon chế (P93): Lớp học thông minh!

Zời ơi học hành thế à!

Zời ơi học hành thế à!