Đôrêmon chế (P97): Thảm họa 2012

Hãy nghe chiêm tinh gia phán xét về ngày tận thế 2012 đang đến gần.

Ảnh minh họa

Dore mon che

Đôrêmon chế (P97): Thảm họa 2012 | Đôrêmon, Chế Đôrêmon, Nobita, Truyện tranh Đôrêmon, Thư giãn, Truyện chế Đôrêmon