Em Như Con Tằm

Loading...

Như con tằm em cuộn mình trong lá,
Gặm nhấm đời với chiếc lá vô tri.
Mỗi sợi tơ là mỗi sợi ân tình,
Tuông huyết mạch mong tơ tình óng ả.
Tằm cứ nhả, tơ dài trăm thế kỷ,
Em yêu anh hơn cả sợi tơ dài,
Trăm thế kỷ và muôn ngàn thế kỷ,
Em xin anh đừng vội cắt tơ này.
Đã là kiếp con tằm ngồi buông sợi,
Cứ cho đi mà chẳng lấy được gì.
Anh có đi, cứ mang tơ giữ ấm,
Mặc xác tằm vàng vọt ánh trăng sao.

Categories:

Tags: