Hoàng Hôn

Photo: Hoàng hôn tím bên bờ biển vắng<br /><br /> Chỉ có hai ta cùng bước trên đường<br /><br /> Trong lòng anh tràn ngập yêu thương<br /><br /> Anh không nói, chỉ đi, im lặng</p><br /> <p>Hoàng hôn tím làm lòng anh lo lắng<br /><br /> Nếu đêm về liệu còn có thương yêu<br /><br /> Như đôi ta đã hẹn ước rất nhiều<br /><br /> Có thành thật hay chỉ là mơ ước</p><br /> <p>Hoàng hôn tím đâu còn là như trước<br /><br /> Em đã đi đi mãi chả về !<br /><br /> Chỉ còn anh với nỗi đam mê<br /><br /> Chân lẻ bước trong bóng chiều thương nhớ !...<br /><br /> P/s: Hằng Nga

Hoàng hôn tím bên bờ biển vắng
Chỉ có hai ta cùng bước trên đường
Trong lòng anh tràn ngập yêu thương
Anh không nói, chỉ đi, im lặng

Hoàng hôn tím làm lòng anh lo lắng
Nếu đêm về liệu còn có thương yêu
Như đôi ta đã hẹn ước rất nhiều
Có thành thật hay chỉ là mơ ước

Hoàng hôn tím đâu còn là như trước
Em đã đi đi mãi chả về !
Chỉ còn anh với nỗi đam mê
Chân lẻ bước trong bóng chiều thương nhớ !…

Loading...

Hoàng hôn tím bên bờ biển vắng
Chỉ có hai ta cùng bước trên đường
Trong lòng anh tràn ngập yêu thương
Anh không nói, chỉ đi, im lặng

Hoàng hôn tím làm lòng anh lo lắng
Nếu đêm về liệu còn có thương yêu
Như đôi ta đã hẹn ước rất nhiều
Có thành thật hay chỉ là mơ ước

Hoàng hôn tím đâu còn là như trước
Em đã đi đi mãi chả về !
Chỉ còn anh với nỗi đam mê
Chân lẻ bước trong bóng chiều thương nhớ !…

Categories:

Tags: