Kệ anh

Thì kệ anh lần đân theo bước

chân o về cho hết khúc đường hoa

đừng háy nguýt cho nghiêng thành quách

lòng ni như lụt lội sẵn rồi

lòng ni như hóa một con sông

chảy qua nhà o mấy Thu Đông

câu thơ lượm trước nhà o kín cổng

mốt mai mô sẽ tím như bông

thì kệ anh đỏ bầm chùm phượng

Loading...

đu đưa trong mắt của o tề

o mô biết cả mùa hoa rực rỡ

sẽ theo anh qua mấy sơn khê

tiếng chim hót đôi lần rồi bay mất

bỏ sớm mai đậu lại cuối đường

thì kệ anh cứ làm ngói cổ

rêu phong ngày o vén màn sương

ke-anh