Kim Chi và Củ Cải Phần 570

Đất có thổ công, sông có hà bá =))