Kim Chi và Củ Cải Phần 665

Khi miệng dưới lên tiếng thì miệng trên cũng phải câm mồm :))