Là em…

Photo: Em! Chỉ một mình em<br /><br /> Biết trả cho anh những ngày đã mất<br /><br /> Và mang đến mùa xuân trong những giờ lạnh nhất<br /><br /> Là em, chỉ một mình em<br /><br /> Có phải vì em<br /><br /> Khi nghe em nói<br /><br /> Mà tim anh xao xuyến bồi hồi<br /><br /> Có phải chỉ vì em mà cỏ xanh im lặng<br /><br /> Bỗng xôn xao xuân đến cựa mình<br /><br /> Có phải vì em mà mùa xuân đến vội<br /><br /> Mà mây mù trên nước bập bùng trôi<br /><br /> Có phải vì em mà lòng anh bừng nắng<br /><br /> Và dịu dàng, tất cả vì em<br /><br /> Nhưng không, em nói không<br /><br /> Là mặt trời rơi ngay xuống đất<br /><br /> Là tất cả trên đời anh mất<br /><br /> Khi em nói Không...<br /><br /> hạnh phúc<br /><br /> Sao em bảo chúng mình có nhau<br /><br /> Sao em nghi chúng mình không hạnh phúc<br /><br /> Sao em hiểu tình yêu là có thực<br /><br /> Và niềm đau tồn tại với tình yêu.<br /><br /> Trong tình yêu ta đã cho nhau thật nhiều<br /><br /> Nhưng chưa một lần ta cho nhau hạnh phúc<br /><br /> Bởi ta chỉ quen sống bằng tiềm thức<br /><br /> Hạnh phúc đâu chỉ tồn tại trong mơ.<br /><br /> Chưa thật yêu để đuợc dại khờ<br /><br /> Chưa được gần nhau để một lần dại dột

Em! Chỉ một mình em
Biết trả cho anh những ngày đã mất
Và mang đến mùa xuân trong những giờ lạnh nhất
Là em, chỉ một mình em
Có phải vì em
Khi nghe em nói

Loading...

Mà tim anh xao xuyến bồi hồi
Có phải chỉ vì em mà cỏ xanh im lặng
Bỗng xôn xao xuân đến cựa mình
Có phải vì em mà mùa xuân đến vội
Mà mây mù trên nước bập bùng trôi
Có phải vì em mà lòng anh bừng nắng
Và dịu dàng, tất cả vì em
Nhưng không, em nói không
Là mặt trời rơi ngay xuống đất
Là tất cả trên đời anh mất
Khi em nói Không…
hạnh phúc
Sao em bảo chúng mình có nhau
Sao em nghi chúng mình không hạnh phúc
Sao em hiểu tình yêu là có thực
Và niềm đau tồn tại với tình yêu.
Trong tình yêu ta đã cho nhau thật nhiều
Nhưng chưa một lần ta cho nhau hạnh phúc
Bởi ta chỉ quen sống bằng tiềm thức
Hạnh phúc đâu chỉ tồn tại trong mơ.
Chưa thật yêu để đuợc dại khờ
Chưa được gần nhau để một lần dại dột

Categories:

Tags: