Những ý tưởng có thể bạn nghĩ rất lâu mới có !

Những vật dụng kỳ quặc chưa từng thấy
Chống trộm đặc biệt.

 Những vật dụng kỳ quặc chưa từng thấy

Bồn cầu hình đàn ghita điện.

 Những vật dụng kỳ quặc chưa từng thấy

Không có muôi thì dùng tạm.

 Những vật dụng kỳ quặc chưa từng thấy

Bồn cầu như sân bóng rổ.

 Những vật dụng kỳ quặc chưa từng thấy

Face… book

 Những vật dụng kỳ quặc chưa từng thấy

Tủ lạnh thiên nhiên.

 Những vật dụng kỳ quặc chưa từng thấy

Đôi dép bánh mỳ.

 Những vật dụng kỳ quặc chưa từng thấy

iPhone 5 sắp ra… lò.