Tại sao yêu nhao không đến được với nhao?

Truyện tranh hài tổng hợp từ haivl.com: Tại sao yêu nhao không đến được với nhao

Tại sao yêu nhao không đến được với nhao? :((