Tâm sự của người con trai

Có những điều mà khi đã “không thể làm lại” chúng ta mới vò đầu bứt tai: “Biết thế thì… ”. Như đúc kết sau đây là một ví dụ rất thường gặp từ trước đến nay và có lẽ cả về sau này vẫn thấy.

Loading...

Lúc 7 tuổi: – Bố tôi rất vĩ đại, người biết hết mọi chuyện.
Lúc 14 tuổi: – Hình như đôi lúc bố tôi cũng có sai lầm.
Lúc con trai 25 tuổi: – Những suy nghĩ của bố tôi đã lỗi thời rồi, cụ lạc hậu quá.
Lúc con trai 35 tuổi: – Nếu bố tôi thông minh, tháo vát như tôi, ông đã trở thành triệu phú.
Lúc con trai 45 tuổi: – Không hiểu tôi có thể bàn bạc với bố tôi việc này không?
Lúc con trai 55 tuổi: – Tiếc rằng bố tôi đã chết. Thành thật mà nói ông có những suy nghĩ và nhận xét cũng có lý đấy.
Lúc con trai 60 tuổi: – Người bố đáng kính của tôi. Bố hiểu được mọi điều. Chỉ tiếc rằng khi con hiểu được bố thì đã muộn rồi!