Tóc Xanh Nàng Kỹ Nữ

Dưới đèn màu rộn rã khách mua vui
Nhạc mê ly lã lướt gót chân mèm
Quay ngông cuồng trong khói thuốc hư vô
Đong đưa khách nhạc vô tình cứ trỗi

Loading...

Vai nghiêng ngả bồng bềnh trên xác thịt
Thân rã rời trống cứ dội cuồng điên
Rượu mềm môi cay đắng tuổi xuân xanh
Chân lạc bước nhịp … hồn xiêu phách lạc

Tay ân ái, tình lang ơi! cứ ngả …
Giọt mây mưa, còn đọng đỉnh Vu sơn
Kèn xắc xô ai oán vạc ăn sương
Liễu tan tác, tóc xanh nàng kỹ nữ

Categories:

Tags: