Tranh hài 18+: Cảnh sát đây!

Trong một cuộc diễn tập bắt tội phạm nữ, anh sinh viên cảnh sát đã làm rất tốt bài học của mình nhưng sao vẫn bị… ăn tát.

Tranh hài 18+(P67): Cảnh sát đây!