Tuổi Mười Sáu

Tuổi mười sáu anh đà yêu say đắm,
Má em xinh thắm đỏ trái táo hồng.
Trái táo hồng anh khẽ cắn môi em,
Em khẽ nói chúng ta chưa đã lớn.
Anh vội vã rút tay từ trong tối,
Bốn mắt nhìn như chừ đã khôn nguôi.
Lòng hực lửa vẫn thèm hương táo ấy,
Thôi cứ cắn,
Cho dù anh xuống trăm ngàn hỏa ngục.
Một phút thiên đàng đã đủ với tiếng yêu …

Categories:

Tags: