Vào nhà nghỉ để… ôn thi?

Ông chủ nhà nghỉ quyết định thay đổi lại chiến lược kinh doanh khi có rất nhiều cặp học sinh tới đây thuê phòng để… học bài.

Tranh hài 18+(P80): Vào nhà nghỉ để... ôn thi?