Vợ là cái nợ cuộc đời!

Sau 40 năm ân hận vì lỡ lấy vợ, Củ Cải quyết chế ra cỗ máy thời gian để trở về khuyên nhủ chính mình của ngày xưa.

Tranh hài 18+(P71): Vợ là cái nợ cuộc đời!