Xin Lạy Mặt Trời

Ôm chặt em, để hồn ta còn mãi
Mất em rồi hồn anh sẽ bơ vơ
Đừng vội đi vì đêm vẫn còn dài
Để trọn giấc hương nồng cùng bóng nguyệt

Loading...

(Anh xin lạy)
Lạy mặt trời xin say vùi giấc ngủ
Để bóng đêm trường cửu với đôi ta
Anh rất sợ vầng thái dương chói sáng
Bóng hình em vội vã bốc hơi nhanh

(Tôi van xin)
Xin thời gian lắng đọng ở nơi này
Để ngày mai sẽ không có ngày mai
Anh rất sợ chữ ngày mai sẽ đến
Ngày mai nầy anh vĩnh viễn mất em …..

Categories:

Tags: