Bạn gái của thiếu gia – Full

Nội dung truyện

Như thế nào được gọi là bất ngờ nhỉ? Có lẽ đó là lúc ta không ngờ đến và cũng không mong nó đến. Thế nhưng…không phải lúc nào sự đời cũng theo ý ta đâu! Và bạn tin không, có những bầt ngờ mang tên… ĐỊNH MỆNH**

ban-gai-cua-thieu-gia

Bạn gái của thiếu gia

Loading...

Tác giả: KaWi

Mời các bạn cùng đọc truyện Bạn gái của thiếu gia – KaWa.

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21 – End