Loading...
9:25 am tran hien
Dục vọng đen tối – Chương 119

Cô nói dối anh, cô không mang thai. Ước nguyện của cô đã thành. Nam Dạ Tước ra đi… cặp mắt đó vẫn còn mở to. Bùi Lang cầm khăn giấy trên bàn đưa cho Dung Ân. Bàn tay cô buông xuống, điện thoại rớt xuống mặt đất. Anh cúi người xuống nhặt lên, đem …