Loading...
5:03 am tran hien
Tiểu Công Chúa Đáng Yêu – Chương 7

-mẹ thui nào con lớn rùi mà_hắn đẩy mẹ ra -hix con tui mới ngày nào còn dòi mẹ bòng mẹ bế mà giờ ôm nó nó cũng không cho, khổ cho số tui chưa này_mẹ hắn sụt sùi -mẹ này đàng hoàng lại nào không người ta cười cho_hắn nhắc nhở -ớ_thiệt nãy giờ …