Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn – Full

Văn án:

Nhu đạo, không thủ đạo, trừ bạo an dân đều là sở trường của nàng.

Lý Tiểu Long là thần tượng của nàng.

Nhưng nói đến chuyện yêu đương nàng lại vô cùng xa lạ, bởi vì không ai dám tiếp cận nàng.

Trừ cái gã nam nhân ưu nhã không sợ chết kiên quyết quấn lấy nàng này.

Cũng đã nói với hắn, nàng chỉ yêu nam nhân nào có thể đánh thắng được nàng, hắn còn không thể hít đất, làm sao còn dám tới?!

Chẳng lẽ hắn không biết viết ba chữ “hết hy vọng”?

Loading...

dung-noi-ta-yeu-han
Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn!

Tác giả: Đan Phi Tuyết

Tình trạng: Full

Convert: lue

Edit: Clair

Đọc online tiểu thuyết: Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn – Đan Phi Tuyết

  Chương 1
  Chương 2
  Chương 3
  Chương 4
  Chương 5
  Chương 6
  Chương 7
  Chương 8
  Chương 9
  Chương 10
  Chương 11
  Chương 12 – Hết